Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Ocena ekspresji cząsteczki adhezyjnej CD44, produktu genu nm23 i intensywności angiogenezy u chorych z rakiem krtani*

Maciej Gryczyński, Wielisław Papierz, Hanna Niewiadomska, Józef Kobos, Wioletta Pietruszewska
Otolaryngologia Polska

Miarą złośliwości danego nowotworu jest zdolność do inwazji sąsiednich tkanek i tworzenie przerzutów. W prognozowaniu u chorych z rakiem krtani jednym z najistotniejszych czynników rokowniczych jest obecność przerzutów raka w węzłach chłonnych szyi.

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Sprawność czynności odruchowej układu równowagi u osób starszych na podstawie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (m.p.p.w.)*

Alina Morawiec-Bajda, Maciej Gryczyński
Otolaryngologia Polska

U osób starszych obserwuje się ogólne osłabienie czynności ruchowej i aktywności umysłowej. Wolniejsze reakcje na bodźce otoczenia w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia wynikają z osłabienia czynności narządów czuciowych między innymi takich jak: wzrok,

\