Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Rola stresu oksydacyjnego w uszkodzeniu wątroby – czy istnieją skuteczne sposoby leczenia?

Michał Żorniak, Marek Hartleb
Terapia, NR 10 , Z. (344)  2016, STR. 58-63

Reaktywne formy tlenu stanowią grupę wysoce niestabilnych i łatwo wchodzących w reakcje chemiczne atomów lub cząsteczek, które posiadają niesparowane elektrony. Ze względu na wysoką reaktywność, mogą one prowadzić do uszkodzenia błon komórkowych i DNA, co

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zakażenie parwowirozą w ciąży powikłanej bezwodziem i obrzękiem uogólnionym płodu – studium przypadku

Anna Leja-Szpak, Joanna Szafarczyk (Położna. Nauka i Praktyka, 4 (32)/2015)
Położna. Nauka i Praktyka

Zakażenia ludzkim parwowirusem B19 (hPV B19) należą do powszechnie występujących infekcji o grypopodobnym przebiegu. Seropozytywność stwierdzana jest u około 40% kobiet w wieku rozrodczym, a roczny wskaźnik zachorowań wśród nich wynosi 1–5%....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Stan wiedzy kobiet o ćwiczeniach Kegla jako formie profilaktyki nietrzymania moczu w okresie ciąży i wykorzystanie tej wiedzy w trakcie ciąży

Ewa Grymel-Kulesza, Krzysztof Preis, Dorota Radtke-Foelkner (Położna. Nauka i Praktyka, 4 (32)/2015)
Położna. Nauka i Praktyka

Według raportu z czerwca 2012 roku o społeczno-ekonomicznych kosztach nietrzymania moczu w Polsce, z roku na rok dramatycznie rosną koszty leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet i mężczyzn. W Polsce na samą refundację leczenia operacyjnego ...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Umowa lekarza z pacjentem

Filip Niemczyk ("PULS" NR 12/2016–1/2017)
Puls

Lekarz podejmujący się leczenia pacjenta w świetle prawa cywilnego zaciąga zobowiązanie. O ile nie mamy do czynienia z sytuacją nagłą, gdy opóźnienie w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi utratą życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, oraz...

\