Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Metody czynnościowej oceny dróg oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym

Maria Wawszczak Joanna Peradzyńska
Terapia, NR 11-12 , Z. (345-346), STR. 42-45

Ocena czynności dróg oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym jest trudna i w znacznym stopniu uzależniona od stopnia współpracy pomiędzy pacjentem a osobą wykonującą badanie. Ogranicza to zastosowanie powszechnie wykorzystywanego badania spirometryczneg

\