Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Nadreaktywność oskrzeli i nieswoiste testy prowokacji dooskrzelowej w diagnostyce astmy

Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek
Terapia, NR 11 , Z. (158)  2004, STR. 16-22

Nadreaktywność oskrzeli oznacza zwiększoną skłonność oskrzeli do reagowania skurczem w warunkach narażenia na różnorodne bodźce immunologiczne i nieimmunologiczne, zazwyczaj obojętne dla osób zdrowych. Wyróżnia się nadreaktywność swoistą, odnoszącą się do

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Glikokortykosteroidy wziewne a regulacja nerwowa i hormonalna u dzieci chorych na astmę oskrzelową

Zbigniew Doniec, Krystyna Pierzchała-Koziec, Ryszard Kurzawa
Terapia, NR 11 , Z. (158)  2004, STR. 23-26

Astma oskrzelowa jest chorobą układu oddechowego, w której przewlekłe zapalenie dróg oddechowych ujawnia się klinicznie w postaci nadreaktywności oskrzeli, a także objawów kaszlu i świszczącego oddechu występujących po ekspozycji na alergeny, infekcje oraz

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

O personalizację medycyny

Jan Paweł II ("Służba Zdrowia" - wydanie specjalne z 7 kwietnia 2005 r.)
Służba Zdrowia

Z przemówienia do uczestników Kongresów Włoskiego Stowarzyszenia Medycyny Wewnętrznej i Włoskiego Stowarzyszenia Chirurgii Ogólnej, 27 października 1980 r....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zabójstwo czy akt miłosierdzia?

Temida ("Konsyliarz" nr 4/2005)
Konsyliarz

Terri Schiavo umarła śmiercią głodową 31 marca 2005 roku. Stało się to po 13 dniach od odłączenia jej od rurki, dostarczającej pokarm do organizmu Tę śmierć uprawomocnił sąd, opierając się na opiniach lekarzy....

\