Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Stan wiedzy kobiet o ćwiczeniach Kegla jako formie profilaktyki nietrzymania moczu w okresie ciąży i wykorzystanie tej wiedzy w trakcie ciąży

Ewa Grymel-Kulesza, Krzysztof Preis, Dorota Radtke-Foelkner (Położna. Nauka i Praktyka, 4 (32)/2015)
Położna. Nauka i Praktyka

Według raportu z czerwca 2012 roku o społeczno-ekonomicznych kosztach nietrzymania moczu w Polsce, z roku na rok dramatycznie rosną koszty leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet i mężczyzn. W Polsce na samą refundację leczenia operacyjnego ...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Umowa lekarza z pacjentem

Filip Niemczyk ("PULS" NR 12/2016–1/2017)
Puls

Lekarz podejmujący się leczenia pacjenta w świetle prawa cywilnego zaciąga zobowiązanie. O ile nie mamy do czynienia z sytuacją nagłą, gdy opóźnienie w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi utratą życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, oraz...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit

Dorota Szydlarska, Alicja Jakubowska, Andrzej Moniuszko, Grażyna Rydzewska
Terapia, NR 10 , Z. (344)  2016, STR. 38-43

Za utrudniony proces leczenia oraz jedną z przyczyn nawrotowości infekcji Clostridium difficile uważa się obecność w cyklu rozwojowym bakterii dwóch form – postaci wegetatywnej i spor. Bakteria występująca w postaci spor nie jest wrażliwa na działanie anty

\