Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Rola mikrobiomu jelitowego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego

Andrzej Moniuszko, Grażyna Rydzewska
Terapia, NR 10 , Z. (344)  2016, STR. 25-29

W ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny rozwój wiedzy na temat funkcji mikroflory jelitowej i jej wpływu na homeostazę organizmu. Obecnie mikrobiom człowieka zaczynamy traktować jako „superorganizm” zasiedlający przewód pokarmowy, a sam przewód pok

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Choroby zapalne immunologicznie zależne (IMIDs − Immune-Mediated Inflammatory Diseases) i towarzysząca im współchorobowość

Maria Majdan (Wiad Lek 2016, 69, 4, 611–615)
Wiadomości Lekarskie, STR. 611-615

Choroby zapalne immunologicznie zależne (IMIDs – Immune-Mediated Inflammatory Diseases) są grupą wielu jednostek chorobowych o nieznanej etiologii, które łączą wspólne mechanizmy biorące udział w rozwoju przewlekłego procesu zapalnego zapoczątkowane przez ...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Mutacje genetyczne jako podłoże ostrego nawracającego zapalenia trzustki u dzieci – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Tatiana Jamer, Barbara Iwańczak (Dev Period Med. 2016;XX,3:228–234)
Medycyna Wieku Rozwojowego, STR. 228-234

Zapalenie trzustki można podzielić na ostre, ostre nawracające i przewlekle. Według dostępnych danych szacuje się, że ostre zapalenie trzustki występuje w populacji dziecięcej z częstotliwością od 3,6 do 13,2 przypadków na 100 tys. dzieci....

\