Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Mutacje genetyczne jako podłoże ostrego nawracającego zapalenia trzustki u dzieci – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Tatiana Jamer, Barbara Iwańczak (Dev Period Med. 2016;XX,3:228–234)
Medycyna Wieku Rozwojowego, STR. 228-234

Zapalenie trzustki można podzielić na ostre, ostre nawracające i przewlekle. Według dostępnych danych szacuje się, że ostre zapalenie trzustki występuje w populacji dziecięcej z częstotliwością od 3,6 do 13,2 przypadków na 100 tys. dzieci....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (świnka morska, królik, fretka, szynszyla, myszoskoczek)

Wanda Balińska-Miśkiewicz, Ewa Willak-Janc, Hanna Sikorska-Szaflik (Public Health Forum. 2016;3(3):155–158)
Public Health Forum, STR. 155-158

Ekspozycja na alergeny zwierząt domowych jest czynnikiem ryzyka chorób alergicznych, zwłaszcza w środowisku wielkomiejskim. Zwiększona liczba publikacji dotyczących alergii na zwierzęta futerkowe w ostatnim dziesięcioleciu przemawia za narastającą skalą pr...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zaburzenia erekcji – postępowanie z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego

Magdalena Stasiak, Kamil Żarłok, Witold Tomaszewski (Wiad Lek 2016, 69, 3 (cz. II), 576–581)
Wiadomości Lekarskie, STR. 576-581

W artykule omówiono zaburzenia erekcji (ED) ze szczególnym uwzględnieniem zarówno epidemiologii, jak i aktualnie dostępnych metod leczenia. Opisując metody leczenia, zwrócono szczególną uwagę na preparaty pochodzenia naturalnego, gdyż biorąc pod uwagę ich ...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zasady leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc zgodnie z aktualnymi wytycznymi

Katarzyna Lewandowska, Jan Kuś (Wiad Lek 2016, 69, 2 (cz. I), 139–144)
Wiadomości Lekarskie, STR. 139-144

Infekcje dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc, należą do najczęstszych przyczyn poszukiwania pomocy medycznej na całym świecie. Zapadalność na pozaszpitalne zapalenia płuc szacuje się na 16/1000 osób, umieralność z powodu tej choroby w Polsce wyn...

\