Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP) – rozpoznawanie, diagnostyka obrazowa i leczenie w warunkach ambulatoryjnych

Lucyna Opoka, Katarzyna Lewandowska, Jakub Ptak, Barbara Burakowska, Katarzyna Błasińska-Przerwa, Inga Barańska, Iwona Bestry, Izabela Siemion-Szcześniak, Małgorzata Sobiecka, Jan Kuś
Terapia, NR 3 , Z. (350)  2017, STR. 15-21

Zapalenie płuc jest jedną z najczęstszych chorób, zapadalność wynosi ok. 15/1000 osób, jest większa wśród dzieci i osób starszych.

\