Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Leczenie farmakologiczne wybranych chorób skóry, stanowiących problem estetyczny

Maria Barancewicz-Łosek, Andrzej Bieniek, Joanna Maj, Rafał Białynicki-Birula
Terapia, NR 3 , Z. (163)  2005, STR. 15-19

W kręgu zainteresowań dermatologii estetycznej pozostaje wiele chorób. Poniżej omówione zostanie farmakologiczne leczenie tych wybranych jednostek chorobowych, które najczęściej są powodem zgłaszania się do gabinetów lekarskich i które są dla pacjentów pro

\