Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Natalia Ukleja-Sokołowska, Agata Michalska, Ewa Gawrońska-Ukleja, Łukasz Sokołowski, Zbigniew Bartuzi (Public Health Forum. 2016;4(4):247–251)
Public Health Forum, STR. 247-251

Problem wzrostu częstości występowania chorób alergicznych w grupie pacjentów, u których doszło do przeszczepu narządu, jest złożony. Z pewnością chorzy, u których konieczna była transplantacja, są narażeni na występowanie różnego typu powikłań i trudno po...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Karmienie piersią – ważny element profilaktyki zdrowia

Barbara Kowalewska-Kantecka (Dev Period Med. 2016;XX,5:354–357)
Medycyna Wieku Rozwojowego, STR. 354-357

Wyłączne karmienie piersią jest jedynym, właściwym sposobem żywienia noworodków i niemowląt w pierwszym półroczu. Po wprowadzeniu posiłków uzupełniających karmienie piersią należy kontynuować przez 2 lata a nawet dłużej wg WHO....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2

Jan M. Juzwiszyn, Alicja Szmit, Katarzyna Golemo, Mariusz Chabowski, M. Milan, Dariusz Janczak (Public Health Forum. 2016;4(4):233–239)
Public Health Forum, STR. 233-239

Badacze prognozują, że do 2030 roku populacja chorych na cukrzycę dojdzie do 360 mln wśród całej ludzkości. W badaniach wykazano, że obecność cukrzycy wzrasta w każdej grupie wiekowej, ale szczególnie zwrócono uwagę przy tym na osoby w wieku średnim, czyli...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia

Magdalena Bednarczyk (Dev Period Med. 2016;XX,5:358–371)
Medycyna Wieku Rozwojowego, STR. 358-371

Celem, do którego należy dążyć, zgodnie z rekomendacjami światowymi, europejskimi, regionalnymi jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. W artykule omówiono m.in. korzyści wynikające z karmienia piersią oraz zasady promują...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Eksperci od cudzego cierpienia

Krystyna Knypl ("PULS" NR 4/2017)
Puls, STR. 28-29

W ciągu dziesięcioleci mojej praktyki lekarskiej nie spotkałam się nigdy z prośbą pacjenta o skrócenie jego cierpień. Chorzy proszą o leki znoszące cierpienie, ale to nie oznacza, że proszą o zakończenie życia....

\