Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Astma u nastolatków: trudny pacjent – proste rozwiązania

Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna
Terapia, NR 3 , Z. (350)  2017, STR. 70-77

Dorastanie jest to złożony i zróżnicowany proces, obejmujący zmiany w zakresie rozwoju biologicznego, psychologicznego (poznawczego i emocjonalnego) oraz społecznego. Pojawienie się w tym okresie choroby przewlekłej lub jej trwanie od okresu dziecięcego ma

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Katastrofalny zespół antyfosfolipidowy

Małgorzata Wisłowska (Wiad Lek 2015, 68 (3), 271–273)
Wiadomości Lekarskie

Katastrofalny zespół antyfosfolipidowy jest najgroźniejszą postacią zespołu antyfosfolipidowego, charakteryzującą się szybko powstającą zakrzepicą w małych naczyniach wielu narządów i wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym, małopłytkowością i niedokrwistością h...

\