Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Rola aktywności fizycznej w codziennym życiu pacjenta z cukrzycą. Cukrzyca i sport – razem czy osobno?

Andrzej Gawrecki (Diabetologia – wybrane zagadnienia, dodatek do czasopisma Analiza Przypadków w Pediatrii​)​
Analiza Przypadków w Pediatrii

Zalecenia towarzystw naukowych dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę już od wielu lat jasno określają, że aktywność fizyczna stanowi jeden z ważniejszych elementów leczenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Uprawianie sportu w sposób bezpośredni p...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Cena postępu

Tadeusz Tołłoczko („PULS”, NR 3/2017)​
Puls, STR. 19

Dlatego umiejętności techniczne lekarza w coraz większym stopniu determinują poziom personalnej fachowości. Dzisiejszy lekarz musi umieć stosować nowoczesne metody i narzędzia, a uzyskane wyniki właściwie interpretować....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zasady leczenia insuliną. Rola nowych insulin w leczeniu chorych na cukrzycę

Dominika Rokicka (Diabetologia – wybrane zagadnienia, dodatek do czasopisma Analiza Przypadków w Pediatrii​)
Analiza Przypadków w Pediatrii

Insulinoterapia jest stosowana we wszystkich typach cukrzycy, na różnych etapach rozwoju choroby, a schematy leczenia oraz rodzaje stosowanej insuliny zależą od wielu czynników i powinny być indywidualnie dobierane dla każdego chorego....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Nowe przepisy prawne

Beata Kozyra-Łukasiak („PULS”, NR 3/2017)​
Puls, STR. 52-56

Obowiązkowi ewidencjonowania lekarze i lekarze dentyści podlegają od chwili rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie opieki medycznej. Nie korzystają bowiem ze zwolnienia z tego obowiązku w okresie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym wykonali taką usługę....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Prawo do leczenia bólu

mkr („PULS”, NR 3/2017)​
Puls, STR. 18

O ile uśmierzanie bólu nowotworowego powoli przestaje być rzadkością, o tyle ból przewlekły innego pochodzenia w dalszym ciągu jest źle leczony albo nieleczony wcale. W Polsce cierpi z powodu bólu 27 proc. dorosłej populacji (...

\