Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Stosowanie statyn u dzieci z hipercholesterolemią rodzinną

Ewa Kamińska, Matylda Hennig, Agnieszka Brandt, Joanna Bautembach Minkowska, Małgorzata Myśliwiec (Dev Period Med. 2016;XX,4:328–334)
Medycyna Wieku Rozwojowego, STR. 328-334

U dzieci z hipercholesterolemią rodzinną występują bardzo duże stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL we krwi, co może powodować upośledzenie czynności śródbłonka naczyniowego i pogrubienie ścian tętnicy szyjnej. Jeśli choroba nie jest leczon...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Gruźlica układu moczowego u kobiety z podejrzeniem gruźlicy płuc. Opis przypadku

Jacek Jagodziński, Tadeusz M Zielonka (Wiad Lek 2016, 69, 6, 825–828)
Wiadomości Lekarskie, STR. 825-828

Mimo ciągłych postępów w diagnostyce mikrobiologicznej i wprowadzenia bardzo czułych metod genetycznych, w Polsce udaje się zidentyfikować prątki gruźlicy jedynie u 70% chorych na gruźlicę płuc, ale znacznie rzadziej przy pozapłucnej lokalizacji choroby....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Wpływ zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe i ruchomość kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej

Magdalena Barocha, Patrycja Daniszewska, Łukasz Kikowski (Acta Balneol, TOM LVIII, Nr 4(146);2016, 244–249)
Acta Balneologica, STR. 244-249

Według danych amerykańskich nawracające bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa stanowią trzecią przyczynę ograniczenia aktywności osób do 55 roku życia i są jedną z najczęstszych przyczyn absencji w pracy...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Analiza postępowania w przypadkach samobójstw i prób samobójczych w oparciu o czteroletni dorobek powietrznego ratownictwa medycznego. Medyczne aspekty postępowania, okoliczności i motywy działania

Jaroslaw Pyrc, Mark Frank, Jörg Braun, Ulf Aschenbrenner, Julia Pietschmann, Kerstin Weidner, Katja Petrowski (Emerg Med Serv, 2016;III,3, 173–180)
Ratownictwo Medyczne, STR. 173-180

Powietrzne misje ratownicze dotyczą stosunkowo często wypadków samobójczych. Potwierdza to nie tylko potrzebę prewencji samobójstw, ale także wagę szkolenia w tym zakresie służb ratowniczych zarówno powietrznych, jak i w centrach ratunkowych i wyczulenia n...

\