Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Rola podwyższonego stężenia homocysteiny we krwi jako wskaźnika ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych

Justyna Brzozowska (Emerg Med Serv, 2016;III,3:186–189)
Ratownictwo Medyczne, STR. 186-189

Podwyższone stężenie homocysteiny wpływa destrukcyjnie na komórki śródbłonka naczyń, m.in. przyspiesza proces degradacji elastyny w ścianie naczynia, powoduje wzmożoną proliferację mięśni gładkich, generuje stres oksydacyjny w konsekwencji, prowadząc do pe...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Wolny zawód

Krystyna Knypl ("PULS" NR 5-6/2017)
Puls

Trudno dziś wyobrazić sobie wypisywanie recepty poza gabinetem i nieudokumentowanie tego wydarzenia refundacyjnego w dokumentach. Jednak mimo stworzenia różnych współczesnych teorii o wzniosłości aktu wypisania recepty i jego znaczeniu dla praktyki lekarsk...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP) – rozpoznawanie, diagnostyka obrazowa i leczenie w warunkach ambulatoryjnych

Lucyna Opoka, Katarzyna Lewandowska, Jakub Ptak, Barbara Burakowska, Katarzyna Błasińska-Przerwa, Inga Barańska, Iwona Bestry, Izabela Siemion-Szcześniak, Małgorzata Sobiecka, Jan Kuś
Terapia, NR 3 , Z. (350)  2017, STR. 15-20

Zapalenie płuc jest jedną z najczęstszych chorób, zapadalność wynosi ok. 15/1000 osób, jest większa wśród dzieci i osób starszych.

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zapalenie gruczołu krokowego – możliwości terapeutyczne

Jan Ślimak, Roma Roemer-Ślimak, Urszula Grata-Borkowska, Paweł Wróblewski, Jarosław Drobnik
Terapia, NR 3 , Z. (350)  2017, STR. 11-14

W infekcyjnych postaciach zapalenia gruczołu krokowego drobnoustroje wywołujące zakażenie dostają się do niego drogą wstępującą, a do infekcji prostaty dochodzi zazwyczaj w wyniku przejścia zakażenia z cewki przez mocz.

\