Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Nadreaktywność oskrzeli i nieswoiste testy prowokacji dooskrzelowej w diagnostyce astmy

Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek
Terapia, NR 11 , Z. (158)  2004, STR. 16-22

Nadreaktywność oskrzeli oznacza zwiększoną skłonność oskrzeli do reagowania skurczem w warunkach narażenia na różnorodne bodźce immunologiczne i nieimmunologiczne, zazwyczaj obojętne dla osób zdrowych. Wyróżnia się nadreaktywność swoistą, odnoszącą się do

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Glikokortykosteroidy wziewne a regulacja nerwowa i hormonalna u dzieci chorych na astmę oskrzelową

Zbigniew Doniec, Krystyna Pierzchała-Koziec, Ryszard Kurzawa
Terapia, NR 11 , Z. (158)  2004, STR. 23-26

Astma oskrzelowa jest chorobą układu oddechowego, w której przewlekłe zapalenie dróg oddechowych ujawnia się klinicznie w postaci nadreaktywności oskrzeli, a także objawów kaszlu i świszczącego oddechu występujących po ekspozycji na alergeny, infekcje oraz

\