Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Część VI – koanalgetyki

Małgorzata Malec-Milewska („PULS”, NR 5–6/2017)​
Puls, STR. 26-27

Najważniejsze jest jednak dobranie leku do natężenia i rodzaju bólu oraz stopnia wydolności narządów, a także właściwe dawkowanie i łączenie leków przeciwbólowych, w którym wykorzystuje się sumowanie efektu przeciwbólowego (addycję) lub jeszcze lepiej - sy...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Kaszel przewlekły – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Roma Roemer-Ślimak, Urszula Grata-Borkowska, Robert Susło, Jarosław Drobnik
Terapia, NR 2 , Z. (349)  2017, STR. 70-75

W różnicowaniu kaszlu o różnej etiologii, należy podzielić kaszel na spowodowany zmianami chorobowymi dróg oddechowych, miąższu płucnego i opłucnej, kaszel uwarunkowany przyczynami z innych układów niż układ krążenia, np. niewydolnością mięśnia sercowego,

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Antykoncepcja w okresie laktacji

Małgorzata Nowicka, Artur J. Jakimiuk (Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie – Dodatek specjalny: Antykoncepcja)
Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie

Znaczący wzrost popularności karmienia piersią niemowląt obserwuje się od około trzech dekad, szczególnie w krajach rozwiniętych. Do ponownego upowszechnienia karmienia mlekiem kobiecym, po tendencji spadkowej mającej miejsce w latach 30. ubiegłego wieku, ...

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – potrzebujemy prostych rozwiązań

Krzysztof Wytrychowski, Anna Hans-Wytrychowska
Terapia, NR 2 , Z. (349)  2017, STR. 64-68

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest czwartą przyczyną zgonów na świecie, od kilku ostatnich dekad obserwuje się wzrost liczby chorych umierających na tę chorobę. Na obraz kliniczny choroby składa się przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli i

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Farmakologiczne leczenie zespołu pęcherza nadreaktywnego

Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop, Dominika Sajdak (Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie, nr 4/2015)
Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie

Nietrzymanie moczu to problem stanowiący wyzwanie dla medycyny XXI wieku. Najczęściej występuje pod postacią wysiłkowego nietrzymania moczu o charakterze mieszanym oraz jest związane z parciami naglącymi i częstomoczem....

\