Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zasady leczenia insuliną. Rola nowych insulin w leczeniu chorych na cukrzycę

Dominika Rokicka (Diabetologia – wybrane zagadnienia, dodatek do czasopisma Analiza Przypadków w Pediatrii​)
Analiza Przypadków w Pediatrii

Insulinoterapia jest stosowana we wszystkich typach cukrzycy, na różnych etapach rozwoju choroby, a schematy leczenia oraz rodzaje stosowanej insuliny zależą od wielu czynników i powinny być indywidualnie dobierane dla każdego chorego....

\