Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Steroidofobia czy realne zagrożenie? Bezpieczeństwo leczenia astmy wziewnymi glikokortykosteroidami w oparciu o ich właściwości farmakologiczne

Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna
Terapia, NR 4 , Z. (178)  2006, STR. 18-26

Glikokortykosteroidy wziewne są pierwszą linią leczenia astmy oskrzelowej. Mimo, że ich pozycja jest niepodważalna w świetle dowodów dostarczonych przez medycynę opartą na faktach, nadal istnieją lekarze, którzy obawiają się leczyć, zwłaszcza dzieci, tą gr

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Żyjemy w dobie medycyny opartej na faktach...

Ewa Tuszkiewicz-Misztal ("Medicus" - nr 6-7/2006)
Medicus

Żyjemy w dobie medycyny opartej na faktach, co oznacza, że lekarze mogą stosować leki i procedury o skuteczności udowodnionej w wiarygodnych badaniach, czyli przeprowadzonych na losowo wybranej, w miarę jednorodnej grupie, z użyciem ślepej próby....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Nowe szaty cesarza

Marek Kosmulski ("Medicus" nr 6-7/2006)
Medicus

Jedna z naczelnych zasad homeopatii głosząca, że im mniejsza dawka, tym silniejsze działanie, jest niezgodna ze zdrowym rozsądkiem oraz z prawami przyrody (J. Altern. Complem. Med. 10, 917, 2004)....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Interpretacja wyników wybranych badań laboratoryjnych układu hemostazy w kontekście przygotowania chorych do zabiegów z zakresu chirurgii jamy ustnej

Damian Dudek, Dariusz Marmol, Aleksandra Malczewska, Jacek Kaczmarski ("Magazyn Stomatologiczny" nr 6/2006)
Magazyn Stomatologiczny

Umiejętna interpretacja wyników badań laboratoryjnych umożliwia przewidywanie ewentualnych miejscowych powikłań leczenia chirurgicznego w obrębie narządów jamy ustnej. Rozwój metodyk analizy parametrów hemostazy stwarza możliwość pełniejszej kontroli układ

\