Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Gęstość mineralna kręgosłupa u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w zależności od przebiegu klinicznego oraz rozległości schorzenia

Jerzy Zdrzałek, Wojciech Pluskiewicz
Terapia, NR 2 , Z. (162)  2005, STR. 32-34

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg) jest rozlanym, nieswoistym procesem zapalnym błony śluzowej odbytnicy albo odbytnicy i okrężnicy, prowadzącym w części przypadków do powstania owrzodzeń. Zarówno patogeneza wzjg, jak i przebieg kliniczny oraz st

\