Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Częstość występowania antygenów HLA DQ2 oraz DQ8 wśród pacjentów z Polski z dawno rozpoznaną chorobą trzewną

Marek Konrad Kowalski, Danuta Domżał-Magrowska, Ewa Małecka-Panas
Terapia, NR 9 , Z. (311)  2014, STR. 62-65

Celiakia (choroba trzewna) jest patologiczną reakcją układu odpornościowego na białka, głównie gliadynę, ale także sekalinę, hordeinę i aweninę, występujące odpowiednio w pszenicy, życie, jęczmieniu i owsie. W wyniku reakcji immunologicznej dochodzi do wyt

\