Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zakażenia Chlamydophila pneumoniae w praktyce lekarza pierwszego kontaktu

Bartosz J. Sapilak, Monika Melon-Sapilak, Andrzej Steciwko
Terapia, NR 3 , Z. (269)  2012, STR. 56-59

Chlamydia są bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Zostały sklasyfikowane jako bakterie ze względu na skład ścian komórkowych – ściana ta zawiera lipopolisacharydy, brak jest jednak peptydoglikanu. Chlamydia mają rybosomy, ale nie wytwarzają ATP, k

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Zapalenie zatok przynosowych - postępowanie w ramach praktyki lekarza rodzinnego

Donata Kurpas, Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko
Terapia, NR 2 , Z. (235)  2010, STR. 12-16

Zapalenie zatok przynosowych (ZZP) obejmuje zawsze jamy nosa i zatoki przynosowe - stąd klinicznie sinusitis jest tożsame z rhinosinusitis (1,2), które jest częstym rozpoznaniem w praktyce lekarza rodzinnego. Rocznie ostre ZZP dotyczy 10-15% populacji Euro

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Oporne nadciśnienie tętnicze - postępowanie w praktyce lekarskiej

Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz
Terapia, NR 7-8 , Z. (227)  2009, STR. 21-27

Ostatnio wiele uwagi poświęca się zagadnieniu opornego nadciśnienia tętniczego. Stanowi ono istotny problem kliniczny ze względu na stosunkowo wysoką częstość występowania w populacji chorych na nadciśnienie tętnicze, obciążenie wysokim ryzykiem wystąpieni

\