Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Współczesne wskazania do rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Część I: ostre zespoły wieńcowe

Ostre zespoły wieńcowe (OZW) to zbiorcze określenie nadawane heterogennej grupie ostrych stanów kardiologicznych, których wspólną cechą jest obecność ostrego niedokrwienia lub tworzącej się martwicy mięśnia sercowego. W ogromnej większości przypadków u pod

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Pacjent po ostrym zespole wieńcowym w praktyce lekarza rodzinnego

Izabela Pisowodzka, Anna Frankiewicz, Adam Grzybowski, Bartosz Curyłło, Bożena Zięba, Marcin Gruchała, Andrzej Rynkiewicz
Terapia, NR 2 , Z. (206)  2008, STR. 57-60

Rokowanie odległe po przebytym OZW nadal pozostaje bardzo poważne. Chociaż śmiertelność wewnątrzszpitalna jest istotnie wyższa u pacjentów ze STEMI - 7% w porównaniu do chorych z NSTEMI - 5%, to po 6 miesiącach odsetek zgonów w obu grupach jest porównywaln

\