Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Profil dorosłych chorujących na POChP w Polsce

Marcin Nowak, Mateusz Jankowski, Grzegorz M Brożek, Szymon Skoczyński, Patrycja Rzepka-Wrona, Ewa Pierzchała, Jan E. Zejda, Władysław Pierzchała (Wiad Lek 2017, 70, 1, 9–15)
Wiadomości Lekarskie

Obserwacja historii naturalnej POChP wskazuje, że występuje ona częściej u osób powyżej 40. roku życia niż u pacjentów młodszych, a palenie tytoniu jest najważniejszym czynnikiem ryzyka jej rozwoju....

\