Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Elżbieta Buczek, Krystyna Mitosek-Szewczyk, Beata Szajnoga3, Ewa Wierzchowska-Cioch, Anna Szewczyk (Wiad Lek 2016, 69, 6, 773–777)
Wiadomości Lekarskie, STR. 773-777

Zapalenia naczyń w chorobach autoimmunologicznych są ważnymi przyczynami wtórnych bólów głowy. W artykule omówiono częstość występowania bólów głowy w pierwotnych i wtórnych zapaleniach naczyń ośrodkowego układu nerwowego....

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Przezczaszkowa stymulacja prądowa (tDCS) i inne metody neuromodulacji w leczeniu bólów głowy – stan wiedzy na rok 2014

Anna Przeklasa-Muszyńska, Magdalena Kocot-Kępska, Jan Dobrogowski
Terapia, NR 4 , Z. (303)  2014, STR. 42-45

Bóle głowy stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości, jakie występują we współczesnym świecie. Najczęściej występujące pierwotne zespoły bólowe w obrębie głowy to: napięciowy ból głowy, migrenowy ból głowy i klasterowy ból głowy. Każdy z nich może mieć f

\