Przegląd prasy Esculap.com - kliknij tutaj, by przej�� na stron� g��wn�

Filtry

Wybierz czasopismo
Wybierz specjalizację
Wybierz typ treści

Publikacje

Monitorowanie terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi

Rola stresu oksydacyjnego w uszkodzeniu wątroby – czy istnieją skuteczne sposoby leczenia?

Michał Żorniak, Marek Hartleb
Terapia, NR 10 , Z. (344)  2016, STR. 58-63

Reaktywne formy tlenu stanowią grupę wysoce niestabilnych i łatwo wchodzących w reakcje chemiczne atomów lub cząsteczek, które posiadają niesparowane elektrony. Ze względu na wysoką reaktywność, mogą one prowadzić do uszkodzenia błon komórkowych i DNA, co

\